top of page
Apartment
ثبت درخواست اتصال

گزینه های موجود در پروژه

دولار

278000

شروع قیمت ها از :

Apartment

آپارتمان ها و دفاتر تجاری برای فروش با قیمت مناسب

گزینه های محدود
KP-01
کد پروژه
Vacation Villa
عقارات تركيا.png

اطلاعات پروژه

فضاهای آپارتمانی

28 - 267