top of page
Apartment
ثبت درخواست اتصال

گزینه های موجود در پروژه

دولار

155000

شروع قیمت ها از :

Apartment

پروژه آپارتمانهای مسکونی در بورسا , بیکاری فوق العاده در داخل یک مجتمع مسکونی یکپارچه 3+1 6+1

آماده نقل مکان
KP-01
کد پروژه
Vacation Villa
عقارات تركيا.png

اطلاعات پروژه

فضاهای آپارتمانی

140-275